عضویت    ورود
ورود به سایت

فرماندار ترکمن در جلسه هماهنگی دبیرخانه هیات اجرایی انتخابات شهرستان؛

شوراهای شهر و روستا پارلمان محلی است

شوراهای شهر و روستا پارلمان محلی است

 فرماندار شهرستان ترکمن در جلسه هماهنگی دبیرخانه هیات اجرایی انتخابات شهرستان اظهار کرد: شوراهای شهر و روستا به نوعی پارلمان محلی است و با توجه به بحث قبیله ای و طایفه ای از اهمیت و حساسیت خاصی برخوردار است.

کد خبر: 5030

استاندار گلستان در جلسه ستاد استانی پیشگیری و مقابله با کرونا؛

تعداد بیماران کرونایی استان رو به افزایش است و همه مکلف به رعایت دستورالعمل ها هستند

تعداد بیماران کرونایی استان رو به افزایش است و همه مکلف به رعایت دستورالعمل ها هستند

  استاندار گلستان با اشاره به شیب افزایشی بیماری کرونا در استان اظهار کرد: تعداد بیماران کرونایی استان رو به افزایش است و به 686 بیمار رسیده و همه مکلف و موظف به رعایت دستورالعمل های بهداشتی، ترددی و حضور کارکنان هستند.
کد خبر: 5028


اولین جلسه شورای هماهنگی مدیریت بحران شهرستان ترکمن در سال 1400 برگزار شد

اولین جلسه شورای هماهنگی مدیریت بحران شهرستان ترکمن در سال 1400 برگزار شد

 اولین جلسه شورای هماهنگی مدیریت بحران شهرستان ترکمن در سال 1400 با حضور فرماندار و رئیس شورای هماهنگی مدیریت بحران شهرستان ترکمن و سایر اعضا روز یک شنبه ۲۹ فروردین در محل فرمانداری برگزار شد.
کد خبر: 5027


پیام تبریک فرماندار شهرستان ترکمن به مناسبت روز ارتش جمهوری اسلامی

 فرماندار شهرستان ترکمن در پیامی روز ارتش جمهوری اسلامی را به تمام دلاور مردان حماسه آفرین نیرو‌های ارتش تبریک گفت.

کد خبر: 5026


جلسه مشترک ویدئوکنفرانس ستاد امنیت انتخابات استان و کمیته های شهرستانی

جلسه مشترک ویدئوکنفرانس ستاد امنیت انتخابات استان و کمیته های شهرستانی

  با توجه به برگزاری سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری و ششمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا در خردادماه جاری و لزوم ایجاد فضای بانشاط، امن وامیدوارکننده برای حضور حداکثری مرم، نشست مشترک به ریاست دکتر مکتبی معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار و با حضور فرمانداران و اعضای کمیته های امنیت انتخابات شهرستان ها بصورت ویدئوکنفرانس روز یکشنبه 29 فروردین برگزار شد.
کد خبر: 5029


بازدید فرماندار از شرکت تولیدی نوش صنعت نگین میانکاله در شهرستان ترکمن

 در راستای تحقق شعار سال و حمایت از سرمایه گذاران در سطح شهرستان ترکمن، فرماندار از شرکت تولیدی نوش صنعت نگین میانکاله مستقر در این شهرستان بازدید کرد.

کد خبر: 5025


نشست مدیر آب منطقه ای غرب استان با فرماندار ترکمن

 نشست مدیر آب منطقه ای غرب استان با فرماندار ترکمن

درویشی مدیر آب منطقه ای غرب استان امروز پنجشنبه ۲۶ فروردین با حضور در محل فرمانداری شهرستان ترکمن با شیرنگی فرماندار دیدار و گفتگو کرد.

کد خبر: 5022


دیدار هیات اجرایی و هیات نظارت انتخابات شهرستان ترکمن با ائمه جمعه شهرستان

دیدار  هیات اجرایی و هیات نظارت انتخابات شهرستان ترکمن با ائمه جمعه شهرستان

شیرنگی فرماندار شهرستان ترکمن به همراه اعضای هیات اجرایی و حاج سیروس کمی رئیس هیات نظارت انتخابات شهرستان امروز پنج شنبه ۲۶ فروردین با ائمه جمعه شهرستان دیدار و در خصوص برگزاری انتخابات بحث و تبادل نظر کردند.

کد خبر: 5021

فرماندار ترکمن در جلسه هماهنگی دبیرخانه هیات اجرایی انتخابات شهرستان؛

شوراهای شهر و روستا پارلمان محلی است

شوراهای شهر و روستا پارلمان محلی است

 فرماندار شهرستان ترکمن در جلسه هماهنگی دبیرخانه هیات اجرایی انتخابات شهرستان اظهار کرد: شوراهای شهر و روستا به نوعی پارلمان محلی است و با توجه به بحث قبیله ای و طایفه ای از اهمیت و حساسیت خاصی برخوردار است.

کد خبر: 5030

استاندار گلستان در جلسه ستاد استانی پیشگیری و مقابله با کرونا؛

تعداد بیماران کرونایی استان رو به افزایش است و همه مکلف به رعایت دستورالعمل ها هستند

تعداد بیماران کرونایی استان رو به افزایش است و همه مکلف به رعایت دستورالعمل ها هستند

  استاندار گلستان با اشاره به شیب افزایشی بیماری کرونا در استان اظهار کرد: تعداد بیماران کرونایی استان رو به افزایش است و به 686 بیمار رسیده و همه مکلف و موظف به رعایت دستورالعمل های بهداشتی، ترددی و حضور کارکنان هستند.
کد خبر: 5028


اولین جلسه شورای هماهنگی مدیریت بحران شهرستان ترکمن در سال 1400 برگزار شد

اولین جلسه شورای هماهنگی مدیریت بحران شهرستان ترکمن در سال 1400 برگزار شد

 اولین جلسه شورای هماهنگی مدیریت بحران شهرستان ترکمن در سال 1400 با حضور فرماندار و رئیس شورای هماهنگی مدیریت بحران شهرستان ترکمن و سایر اعضا روز یک شنبه ۲۹ فروردین در محل فرمانداری برگزار شد.
کد خبر: 5027


پیام تبریک فرماندار شهرستان ترکمن به مناسبت روز ارتش جمهوری اسلامی

 فرماندار شهرستان ترکمن در پیامی روز ارتش جمهوری اسلامی را به تمام دلاور مردان حماسه آفرین نیرو‌های ارتش تبریک گفت.

کد خبر: 5026


جلسه مشترک ویدئوکنفرانس ستاد امنیت انتخابات استان و کمیته های شهرستانی

جلسه مشترک ویدئوکنفرانس ستاد امنیت انتخابات استان و کمیته های شهرستانی

  با توجه به برگزاری سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری و ششمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا در خردادماه جاری و لزوم ایجاد فضای بانشاط، امن وامیدوارکننده برای حضور حداکثری مرم، نشست مشترک به ریاست دکتر مکتبی معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار و با حضور فرمانداران و اعضای کمیته های امنیت انتخابات شهرستان ها بصورت ویدئوکنفرانس روز یکشنبه 29 فروردین برگزار شد.
کد خبر: 5029


بازدید فرماندار از شرکت تولیدی نوش صنعت نگین میانکاله در شهرستان ترکمن

 در راستای تحقق شعار سال و حمایت از سرمایه گذاران در سطح شهرستان ترکمن، فرماندار از شرکت تولیدی نوش صنعت نگین میانکاله مستقر در این شهرستان بازدید کرد.

کد خبر: 5025


نشست مدیر آب منطقه ای غرب استان با فرماندار ترکمن

 نشست مدیر آب منطقه ای غرب استان با فرماندار ترکمن

درویشی مدیر آب منطقه ای غرب استان امروز پنجشنبه ۲۶ فروردین با حضور در محل فرمانداری شهرستان ترکمن با شیرنگی فرماندار دیدار و گفتگو کرد.

کد خبر: 5022


دیدار هیات اجرایی و هیات نظارت انتخابات شهرستان ترکمن با ائمه جمعه شهرستان

دیدار  هیات اجرایی و هیات نظارت انتخابات شهرستان ترکمن با ائمه جمعه شهرستان

شیرنگی فرماندار شهرستان ترکمن به همراه اعضای هیات اجرایی و حاج سیروس کمی رئیس هیات نظارت انتخابات شهرستان امروز پنج شنبه ۲۶ فروردین با ائمه جمعه شهرستان دیدار و در خصوص برگزاری انتخابات بحث و تبادل نظر کردند.

کد خبر: 5021

فرماندار ترکمن در جلسه هماهنگی دبیرخانه هیات اجرایی انتخابات شهرستان؛

شوراهای شهر و روستا پارلمان محلی است

شوراهای شهر و روستا پارلمان محلی است

 فرماندار شهرستان ترکمن در جلسه هماهنگی دبیرخانه هیات اجرایی انتخابات شهرستان اظهار کرد: شوراهای شهر و روستا به نوعی پارلمان محلی است و با توجه به بحث قبیله ای و طایفه ای از اهمیت و حساسیت خاصی برخوردار است.

کد خبر: 5030

استاندار گلستان در جلسه ستاد استانی پیشگیری و مقابله با کرونا؛

تعداد بیماران کرونایی استان رو به افزایش است و همه مکلف به رعایت دستورالعمل ها هستند

تعداد بیماران کرونایی استان رو به افزایش است و همه مکلف به رعایت دستورالعمل ها هستند

  استاندار گلستان با اشاره به شیب افزایشی بیماری کرونا در استان اظهار کرد: تعداد بیماران کرونایی استان رو به افزایش است و به 686 بیمار رسیده و همه مکلف و موظف به رعایت دستورالعمل های بهداشتی، ترددی و حضور کارکنان هستند.
کد خبر: 5028


اولین جلسه شورای هماهنگی مدیریت بحران شهرستان ترکمن در سال 1400 برگزار شد

اولین جلسه شورای هماهنگی مدیریت بحران شهرستان ترکمن در سال 1400 برگزار شد

 اولین جلسه شورای هماهنگی مدیریت بحران شهرستان ترکمن در سال 1400 با حضور فرماندار و رئیس شورای هماهنگی مدیریت بحران شهرستان ترکمن و سایر اعضا روز یک شنبه ۲۹ فروردین در محل فرمانداری برگزار شد.
کد خبر: 5027


پیام تبریک فرماندار شهرستان ترکمن به مناسبت روز ارتش جمهوری اسلامی

 فرماندار شهرستان ترکمن در پیامی روز ارتش جمهوری اسلامی را به تمام دلاور مردان حماسه آفرین نیرو‌های ارتش تبریک گفت.

کد خبر: 5026


جلسه مشترک ویدئوکنفرانس ستاد امنیت انتخابات استان و کمیته های شهرستانی

جلسه مشترک ویدئوکنفرانس ستاد امنیت انتخابات استان و کمیته های شهرستانی

  با توجه به برگزاری سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری و ششمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا در خردادماه جاری و لزوم ایجاد فضای بانشاط، امن وامیدوارکننده برای حضور حداکثری مرم، نشست مشترک به ریاست دکتر مکتبی معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار و با حضور فرمانداران و اعضای کمیته های امنیت انتخابات شهرستان ها بصورت ویدئوکنفرانس روز یکشنبه 29 فروردین برگزار شد.
کد خبر: 5029


بازدید فرماندار از شرکت تولیدی نوش صنعت نگین میانکاله در شهرستان ترکمن

 در راستای تحقق شعار سال و حمایت از سرمایه گذاران در سطح شهرستان ترکمن، فرماندار از شرکت تولیدی نوش صنعت نگین میانکاله مستقر در این شهرستان بازدید کرد.

کد خبر: 5025


نشست مدیر آب منطقه ای غرب استان با فرماندار ترکمن

 نشست مدیر آب منطقه ای غرب استان با فرماندار ترکمن

درویشی مدیر آب منطقه ای غرب استان امروز پنجشنبه ۲۶ فروردین با حضور در محل فرمانداری شهرستان ترکمن با شیرنگی فرماندار دیدار و گفتگو کرد.

کد خبر: 5022


دیدار هیات اجرایی و هیات نظارت انتخابات شهرستان ترکمن با ائمه جمعه شهرستان

دیدار  هیات اجرایی و هیات نظارت انتخابات شهرستان ترکمن با ائمه جمعه شهرستان

شیرنگی فرماندار شهرستان ترکمن به همراه اعضای هیات اجرایی و حاج سیروس کمی رئیس هیات نظارت انتخابات شهرستان امروز پنج شنبه ۲۶ فروردین با ائمه جمعه شهرستان دیدار و در خصوص برگزاری انتخابات بحث و تبادل نظر کردند.

کد خبر: 5021

بندرترکمن در یک نگاه

حدیث روز

امام مهدی (عج) می فرماید : هنگام ظهور فرج را خدا می داند و بس و هر که برای ظهور من وقتی تعیین کند دروزغگو است.

آرشیو

<    «  فروردین 1400  »    >
شیدسچپج
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031 

پیوندها

نظر سنجینظرشما در مورد سیستم؟

اوقات شرعیآمار

آمار بازدید
بازدید امروز: 237
بازدید دیروز: 106
بازدید ماه:13900
بازدید سال:13900
بازدید کل:1434083

ارتباط با فرماندار