عضویت    ورود
ورود به سایت

فرماندار بندرترکمن :

در فرآيند برگزاری انتخابات بندرترکمن همه عوامل دركمال صداقت و صحت تلاش میكنند

در فرآيند برگزاری انتخابات بندرترکمن همه عوامل دركمال صداقت و صحت تلاش میكنند

فرماندار بندرترکمن گفت : در فرآيند برگزاری انتخابات شهرستان همه عوامل اجرايی ، نظارتی و بازرسی ، در كمال صداقت و صحت تلاش می كنند كه بتوانند انتخاباتی پرشور ، با نشاط و با رعايت قانون برگزار كنند.

کد خبر: 7291


چهارمین جلسه مناسب سازی،مبلمان شهری و شورای سالمندان بندرترکمن برگزار شد

چهارمین جلسه مناسب سازی،مبلمان شهری و شورای سالمندان بندرترکمن برگزار شد

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان ترکمن؛ چهارمین جلسه مناسب سازی و مبلمان شهری و شورای سالمندان شهرستان با حضور فرماندار جعفری، عامریان مشاور استاندار در امور مبلمان شهری و معلولین، اصفهانی معاون برنامه ریزی و عمرانی و سایر مدعوین در محل فرمانداری بندر ترکمن تشکیل شد.
کد خبر: 7288

فرماندار بندرترکمن :

برگزاری انتخابات سالم و قانونمند را با جديت در بندرترکمن دنبال خواهيم كرد

برگزاری انتخابات سالم و قانونمند را با جديت در بندرترکمن دنبال خواهيم كرد

فرماندار بندرترکمن گفت : برگزاری انتخابات سالم و قانونمند را با جديت در این شهرستان دنبال خواهيم كرد.

کد خبر: 7287


زمین چمن مصنوعی در شهرستان ترکمن با حضور رئیس فدراسیون فوتبال افتتاح شد

زمین چمن مصنوعی در شهرستان ترکمن با حضور رئیس فدراسیون فوتبال افتتاح شد

 

در روز سه شنبه اول اسفند، با حضور معاون استاندار، تاج رئیس فدراسیون فوتبال ، مدیرکل تربیت بدنی استان و فرماندار شهرستان ترکمن، زمین فوتبال ورزشگاه قاندومی شهرستان ترکمن افتتاح شد.


کد خبر: 7289

معاون سیاسی ، امنیتی و اجتماعی فرماندار بندرترکمن :

برگزار كنندگان انتخابات باید بر اساس قانون عمل کنند

برگزار كنندگان انتخابات باید بر اساس قانون عمل کنند

معاون سیاسی ، امنیتی و اجتماعی فرماندار بندرترکمن گفت : برگزار كنندگان انتخابات باید با رعایت اصول و مقررات انتخابات ، بر اساس قانون عمل كنند.


کد خبر: 7283

رییس هیات بازرسی انتخابات بندرترکمن :

نشست آموزشی توجیهی بازرسان انتخابات مجلس دوازدهم در بندرترکمن برگزار شد

نشست آموزشی توجیهی بازرسان انتخابات مجلس دوازدهم در بندرترکمن برگزار شد

جلسه آموزشی توجیهی اعضای هیات بازرسی انتخابات مجلس دوازدهم شورای اسلامی در محل سالن اجتماعات فرمانداری بندرترکمن برگزار شد.


کد خبر: 7282

فرماندار بندرترکمن :

برگزاری انتخابات باشكوه باید اولویت اساسی همگان باشد

برگزاری انتخابات باشكوه باید اولویت اساسی همگان باشد

فرماندار بندرترکمن گفت : برگزاری انتخابات باشكوه باید اولویت اساسی همگان به ویژه دهیاران باشد.

کد خبر: 7280

فرماندار بندرترکمن :

همه مردم بايد برای برگزاری انتخاباتی پرشور در اسفندماه تلاش كنند

همه مردم بايد برای برگزاری انتخاباتی پرشور در اسفندماه تلاش كنند

فرماندار بندرترکمن گفت : همه مردم بايد برای برگزاری انتخاباتی پرشور در اسفندماه جاری تلاش كنند.

کد خبر: 7279

رییس هیات بازرسی انتخابات بندرترکمن :

دهياران در اجرای انتخابات ، بی طرفی و امانتداری را رعايت كنند

دهياران در اجرای انتخابات ، بی طرفی و امانتداری را رعايت كنند

رییس هیات بازرسی انتخابات بندرترکمن گفت : دهياران روستاها در اجرای انتخابات ، بی طرفی و امانتداری را رعايت كنند.

کد خبر: 7290

فرماندار بندرترکمن :

برگزاری انتخابات سالم و قانونمند را با جديت در بندرترکمن دنبال خواهيم كرد

برگزاری انتخابات سالم و قانونمند را با جديت در بندرترکمن دنبال خواهيم كرد

فرماندار بندرترکمن گفت : برگزاری انتخابات سالم و قانونمند را با جديت در این شهرستان دنبال خواهيم كرد.

کد خبر: 7287

رییس هیات بازرسی انتخابات بندرترکمن :

حفظ وحدت و قانون مداری اولويت نامزدهای نمایندگی مجلس شورای اسلامی باشد

حفظ وحدت و قانون مداری اولويت نامزدهای نمایندگی مجلس شورای اسلامی باشد

رییس هیات بازرسی انتخابات بندرترکمن بر حفظ وحدت ، قانون مداری و آرام بخشی به جامعه توسط نامزدهای نمايندگی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد.

کد خبر: 7286

رییس هیات نظارت بر انتخابات بندرترکمن :

در نظام مردم سالاری دست اندركاران انتخابات ، امانتدار رای مردم هستند

در نظام مردم سالاری دست اندركاران انتخابات ، امانتدار رای مردم هستند

رییس هیات نظارت بر انتخابات بندرترکمن گفت : در نظام مردم سالاری دینی دست اندركاران انتخابات ، امانتدار رای مردم هستند.


کد خبر: 7285

دادستان عمومی و انقلاب بندرترکمن :

صیانت از آرای مردم برای مجریان انتخابات از اهمیت خاصی برخوردار است

صیانت از آرای مردم برای مجریان انتخابات از اهمیت خاصی برخوردار است

دادستان عمومی و انقلاب بندرترکمن گفت : صیانت از آرای مردم به عنوان حق الناس برای مجریان انتخابات از اهمیت خاصی برخوردار است.

کد خبر: 7284

رییس هیات بازرسی انتخابات بندرترکمن :

نشست آموزشی توجیهی بازرسان انتخابات مجلس دوازدهم در بندرترکمن برگزار شد

نشست آموزشی توجیهی بازرسان انتخابات مجلس دوازدهم در بندرترکمن برگزار شد

جلسه آموزشی توجیهی اعضای هیات بازرسی انتخابات مجلس دوازدهم شورای اسلامی در محل سالن اجتماعات فرمانداری بندرترکمن برگزار شد.


کد خبر: 7282

رییس هیات بازرسی انتخابات بندرترکمن :

دهیاران برای برگزاری باشكوه و قانونمند انتخابات تلاش كنند

دهیاران برای برگزاری باشكوه و قانونمند انتخابات تلاش كنند

بخشدار مرکزی و رییس هیات بازرسی انتخابات بندرترکمن گفت : دهیاران بايد برای برگزاری باشكوه و قانونمند انتخابات تلاش كنند تا با مشاركت گسترده مردم ، اقتدار و عظمت ايران اسلامی تثبيت شود.


کد خبر: 7281

فرماندار بندرترکمن :

برگزاری انتخابات باشكوه باید اولویت اساسی همگان باشد

برگزاری انتخابات باشكوه باید اولویت اساسی همگان باشد

فرماندار بندرترکمن گفت : برگزاری انتخابات باشكوه باید اولویت اساسی همگان به ویژه دهیاران باشد.

کد خبر: 7280

فرماندار بندرترکمن :

در فرآيند برگزاری انتخابات بندرترکمن همه عوامل دركمال صداقت و صحت تلاش میكنند

در فرآيند برگزاری انتخابات بندرترکمن همه عوامل دركمال صداقت و صحت تلاش میكنند

فرماندار بندرترکمن گفت : در فرآيند برگزاری انتخابات شهرستان همه عوامل اجرايی ، نظارتی و بازرسی ، در كمال صداقت و صحت تلاش می كنند كه بتوانند انتخاباتی پرشور ، با نشاط و با رعايت قانون برگزار كنند.

کد خبر: 7291


چهارمین جلسه مناسب سازی،مبلمان شهری و شورای سالمندان بندرترکمن برگزار شد

چهارمین جلسه مناسب سازی،مبلمان شهری و شورای سالمندان بندرترکمن برگزار شد

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان ترکمن؛ چهارمین جلسه مناسب سازی و مبلمان شهری و شورای سالمندان شهرستان با حضور فرماندار جعفری، عامریان مشاور استاندار در امور مبلمان شهری و معلولین، اصفهانی معاون برنامه ریزی و عمرانی و سایر مدعوین در محل فرمانداری بندر ترکمن تشکیل شد.
کد خبر: 7288

فرماندار بندرترکمن :

برگزاری انتخابات سالم و قانونمند را با جديت در بندرترکمن دنبال خواهيم كرد

برگزاری انتخابات سالم و قانونمند را با جديت در بندرترکمن دنبال خواهيم كرد

فرماندار بندرترکمن گفت : برگزاری انتخابات سالم و قانونمند را با جديت در این شهرستان دنبال خواهيم كرد.

کد خبر: 7287


زمین چمن مصنوعی در شهرستان ترکمن با حضور رئیس فدراسیون فوتبال افتتاح شد

زمین چمن مصنوعی در شهرستان ترکمن با حضور رئیس فدراسیون فوتبال افتتاح شد

 

در روز سه شنبه اول اسفند، با حضور معاون استاندار، تاج رئیس فدراسیون فوتبال ، مدیرکل تربیت بدنی استان و فرماندار شهرستان ترکمن، زمین فوتبال ورزشگاه قاندومی شهرستان ترکمن افتتاح شد.


کد خبر: 7289

رییس هیات نظارت بر انتخابات بندرترکمن :

در نظام مردم سالاری دست اندركاران انتخابات ، امانتدار رای مردم هستند

در نظام مردم سالاری دست اندركاران انتخابات ، امانتدار رای مردم هستند

رییس هیات نظارت بر انتخابات بندرترکمن گفت : در نظام مردم سالاری دینی دست اندركاران انتخابات ، امانتدار رای مردم هستند.


کد خبر: 7285

دادستان عمومی و انقلاب بندرترکمن :

صیانت از آرای مردم برای مجریان انتخابات از اهمیت خاصی برخوردار است

صیانت از آرای مردم برای مجریان انتخابات از اهمیت خاصی برخوردار است

دادستان عمومی و انقلاب بندرترکمن گفت : صیانت از آرای مردم به عنوان حق الناس برای مجریان انتخابات از اهمیت خاصی برخوردار است.

کد خبر: 7284

معاون سیاسی ، امنیتی و اجتماعی فرماندار بندرترکمن :

برگزار كنندگان انتخابات باید بر اساس قانون عمل کنند

برگزار كنندگان انتخابات باید بر اساس قانون عمل کنند

معاون سیاسی ، امنیتی و اجتماعی فرماندار بندرترکمن گفت : برگزار كنندگان انتخابات باید با رعایت اصول و مقررات انتخابات ، بر اساس قانون عمل كنند.


کد خبر: 7283

رییس هیات بازرسی انتخابات بندرترکمن :

نشست آموزشی توجیهی بازرسان انتخابات مجلس دوازدهم در بندرترکمن برگزار شد

نشست آموزشی توجیهی بازرسان انتخابات مجلس دوازدهم در بندرترکمن برگزار شد

جلسه آموزشی توجیهی اعضای هیات بازرسی انتخابات مجلس دوازدهم شورای اسلامی در محل سالن اجتماعات فرمانداری بندرترکمن برگزار شد.


کد خبر: 7282

بندرترکمن در یک نگاه

حدیث روز

پیامبر اکرم (ص) می فرماید : از نفرين مظلوم بترسيد كه چون شعله آتش بر آسمان ميرود.

آرشیو

<    «  اسفند 1402  »    >
شیدسچپج
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
26272829 

پیوندها

نظر سنجینظرشما در مورد سیستم؟

اوقات شرعیآمار

آمار بازدید
بازدید امروز: 611
بازدید دیروز: 753
بازدید ماه:1789
بازدید سال:212518
بازدید کل:2146075

ارتباط با فرماندار